Căn nhà "hai mặt", bên ngoài đen sì xấu xí, bên trong đẹp "hết phần thiên hạ"

Căn nhà "hai mặt", bên ngoài đen sì xấu xí, bên trong đẹp "hết phần thiên hạ",Căn nhà "hai mặt", bên ngoài đen sì xấu xí, bên trong đẹp "hết phần thiên hạ" ,Căn nhà "hai mặt", bên ngoài đen sì xấu xí, bên trong đẹp "hết phần thiên hạ", Căn nhà "hai mặt", bên ngoài đen sì xấu xí, bên trong đẹp "hết phần thiên hạ", ,Căn nhà "hai mặt", bên ngoài đen sì xấu xí, bên trong đẹp "hết phần thiên hạ"
,

More from my site

Leave a Reply